Imieniny:

Szkolenie sportowe w piłce nożnej. Szkolenie sportowe w piłce nożnej.

Wójt Gminy Rybczewice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycnej.

 

Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej oraz udział we współzawodnictwie sportowym.

 

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i wolontarjacie (Dz. U. 2016 r., poz.1817 z późn. zm.) prowadzącą działalność statutową w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Treść zarządzenia nr 0050.3.2017.

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: