Imieniny:

Położenie Położenie

Gmina Rybczewice położona jest w najwyższej części Wyżyny Lubelskiej w obrębie Subregionu Wyniosłości Giełczewskiej.

Obszar gminy jest wyraźnie przyporządkowany dolinie Giełczwi, która jest osią gminy całej długości. Znajduje  się w południowej części powiatu świdnickiego, województwa lubelskiego, 35 km od Lublina. Powierzchnia Gminy zajmuje 99 km2 ,w tym 8114ha użytków rolnych, którą zamieszkuje 3986 mieszkańców.     Jest to gmina typowo rolnicza, nastawiona na produkcję roślinną, czemu sprzyjają dobre gleby i dogodny klimat.

Gmina Rybczewice na północy graniczy z gminą Piaski- powiat świdnicki, na południu z gminą Żółkiewka- powiat Krasnystaw. Od wschodu sąsiadują gminy Fajsławice, Gorzków, Łopiennik Górny należące również do powiatu krasnostawskiego a od zachodu gmina Krzczonów -powiat lubelski. Gmina Rybczewice położona jest w południowej części powiatu świdnickiego. Jego przybliżona powierzchnia wynosi 99 km2 w tym:

 • Użytki rolne: 7244 ha
 • Grunty orne 6215 ha
 • Użytki zielone: 318 ha
 • Sady: 710 ha
 • Lasy: 1091 ha

Krajobraz gminy jest typowo wyżynny dość urozmaicony, o różnorodnym ukształtowaniu powierzchni. Jednym słowem to leśne pagórki oraz polne ścieżki znajdujące się w zasięgu Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego. Atrakcjami przyrodniczo - krajobrazowymi są kompleksy leśne, rzeki Giełczew i Radomirka, stawy rybne w Częstoborowicach oraz zbiornik retencyjny w Rybczewicach,który przyciąga wielu wędkarzy. W tych okolicach można upajać się widokiem wąwozów, łanów zbóż, szumiących stawów oraz zapachem polnych kwiatów.

Gmina Rybczewice posiada wiele interesujących zabytków historycznych: Obraz Matki Bożej Zwycięskiej w kościele parafialnym w Częstoborowicach, Dwór Stryjeńskich w Stryjnie, Dwór Władysława Kani w Rybczewicach, Zadytkowy Spichlerz i drewniany kościół w Pilaszkowicach, Grobowiec rodziny Drojeckich na cmentarzu w Częstoborowicach, ,Cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej w Rybczewicach.

Autor:Administrator
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 • PROW
 • Ministerstwo Środowiska
 • Geoportal
 • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: