Imieniny:

Rada Gminy Rada Gminy

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Jej kadencja trwa 4 lata. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, w jej obecny skład wchodzi 15 radnych, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich przez uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy. Rada Gminy obraduje na sesjach rady zwoływanych przez jej przewodniczącego. Obsługę administracyjną Rady, Radnych i komisji rady oraz sesji zapewnia Wójt Gminy.

 

Skład Rady Gminy Rybczewice w kadencji 2014-2018  

 

MIŚCIUR Lech Stanisław - Przewodniczący Rady

Kontakt: 600 880 629

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119,21-065 Rybczewice,

sala konferencyjna Wtorek - od 9.00 do 11.00

 

SOBIESIAK Tomasz Tadeusz - Wiceprzewodniczący Rady

 

RYBAK Henryk Kazimierz - Radny

 

PASIERBIK Elżbieta - Radna

 

KWIATOSZ Henryk Stanisław - Radny

 

BOCHYŃSKI Paweł Andrzej - Radny

 

SKRZYPCZAK Mariusz Mieczysław - Radny

 

SUSZEK Małgorzata Stanisława - Radna

 

KUTRZEPA Lech Mieczysław - Radny

 

WAWRZYCKI Mateusz Piotr - Radny

 

ZAJĄC Mirosław Janusz - Radny

 

POŁEĆ Grzegorz Andrzej - Radny

 

MOŁDOCH Marek - Radny

 

WAC Marek Bolesław - Radny

 

SZYMCZUK Konrad - Radny

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: