Imieniny:

Pilaszkowice Pierwsze Pilaszkowice Pierwsze

Wieś Pilaszkowice w sklad której wchodzą Pilaszkowice I o pow. 591,22 ha, oraz Pilaszkowice II o pow. 1055,7648 ha. Kiedyś zwana Pielaszkowice jest ona jedną z największych wsi lubelskich, położona na wysokiej krawędzi jaru, który wyżłobiła rzeka Giełczew. Pilaszkowice założone zostały dość późno w porównaniu z okolicznymi wsiami, bo dopiero w 1425 roku. W tym bowiem roku w sam dzień katedry św. Piotra Apostola, Władysław Jagiełło dal wójtowi Piotrowi Dominowskiemu przywilej na osadzenie nowej wsi Pielaszkowice nad Giełczwiką rzeką, na cztery łany z łąkami, stawem, młynem. Wśród mieszkańców dzisiejszych Pilaszkowic krążą dwie wersje co do pochodzenia nazwy swojej wsi. Jedni wywodzą nazwę wsi od zajęć ich mieszkańców- w okolicy miały rosnąć duże lasy-tych, którzy nie zajmowali się rolnictwem, tylko obróbką drzew od piły nazwali pilarzami. Stąd Pilaszkowice. Inna wersja wiąże się z najazdem Tatarów , w wyniku którego(daleko przed Sobieskim)wiele miejscowości było wyludnionych. Królowie polscy osadzali na królewszczyźnie wziętych do niewoli Tatarów , miedzy innymi w Pilaszkowicach i sąsiednich wsiach. Jak w rzeczywistości przedstawia się ta sprawa , trudno dociec.

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: