Imieniny:

Kapliczki i zabytki sakralne Kapliczki i zabytki sakralne

Częstoborowice
 
Kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła. Pierwotnie zapewne drewniany, wzmiankowany jako parafialny 1325. Następny również drewniany ok. 1424(9), opuszczony w latach 1570-1604, zniszczony 2. poł w. XVII.. Obecny wzniesiony ok. 1670-8. Restaurowany 1918 i 1946 Późnobarokowy. Położony na wzniesieniu , wśród drzew. Murowany z kamienia, otynkowany, jednonawowy. (wpisany do rejestru zabytków).
 

Dzwonnica, brama i kryte schody.  Wzniesione wraz z murem cmentarnym w. XVIII/XX. Usytuowane na osi fasady kościoła. Murowane z kamienia, otynkowane. Dzwonnica prostokątna, dwukondygnacyjna. Od wsch. poprzedzona jednobiegowymi, krytymi 40 –stopniowymi schodami dostępnymi od dołu przez otwór wejściowy zamknięty półkoliście, zwieńczony trójkątnym szczytem. Dach nad dzwonnicą czterospadowy, nad przybudówką schodową dwuspadowy.

 

Pomniki.  Pomnik powstańców styczniowych z 1863 roku – na cmentarzu parafialnym Pomnik na cmentarzu parafialnym – powstał na zbiorowej mogile powstańców poległych 27 lipca 1863 r. w bitwie z Moskalami na polach Częstoborowic. Płyta na cmentarzu parafialnym poświęcona uczestnikowi powstania z 1863 r.

 

Grobowiec rodziny Drojeckich (Drohojowskich).  Na cmentarzu parafialnym w Częstoborowicach znajduje się kaplica cmentarna rodziny Drojeckich ze Stryjny z przełomu XIX i XX wieku. Grobowiec Jest to budowla w kształcie półkola kryta dachówką w kształcie listków. Wejście do kaplicy składa się z kraty metalowej z wizerunkiem herbowym Drojeckich , ,,Korczak”. Tarczę herbową przecinają trzy pasy coraz krótsze. U góry nad koroną widnieje czasza z czerwonym psem. Całą budowlę zdobią trzy kolorowe witraże.

 

Obraz Matki Boskiej Zwycięskiej.  W kościele parafialnym pod wezwaniem Świetych Apostołów Piotra i Pawła w Częstoborowicach znajduje się obraz Matki Bożej Zwycięskiej. ObrazW opini wiernych jest to obraz należący do króla Jana III Sobieskiego. Jest on szczególną pamiątką przeszłości: pochodzi z kaplicy dworskiej w Pilaszkowicach - posiadłości Sobieskich, z którymi związane było dzieciństwo króla. Prawdopodobnie obraz ten zabrał ze sobą król na wyprawę wiedeńską w 1683r. Do kościoła w Częstoborowicach został przeniesiony w 1864 r.

 

Srebrna suknia św. Antoniego.  Postać św. Antoniego na obrazie znajdującym się w nawie bocznej Kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Częstoborowicach odziana jest w ozdobną srebrną suknię pochodzącą również z XVIII wieku.

 

Bazar i Pilaszkowice

 

Kościół w Pilaszkowicach .  Drewniany kościół przeniesiony z parafii N.S.P. Jezusa z ulicy Kunickiego w Lublinie (wpisany do rejestru zabytków), wybudowany w latach 1933-1934 wg projektu architekta Tadeusza Witkowskiego.

 

Zespół dworski.  Zespół dworsko – pałacowy z XVIII wieku. Rozległy zespół przestrzenny położony na wyniosłym płaskowyżu, na zach. krawędzi doliny rzeki Giełczwi – złożony z nowego murowanego dworu zwróconego frontem na pn., otaczającego go pozostałościami parku założonego w XVII w. prostokątnego dziedzińca gospodarczego na zach. od dworu ze spichlerzem w części pn. stajnia , obora oraz gorzelnia wznoszone od I. poł. XIX w. do k. XIX w. usytuowane u stóp płaskowyżu, przy drodze dojazdowej ze wsi.

 

Park.  Założony w. XVII, wg tradycji przez Jana III Sobieskiego, powiększony w. XVIII/XIX. Park Za pierwotnym dworem widoczne pozostałości prostokątnego symetrycznego układu barokowego z w. XVII,z podwójnym szpalerem lipowym tworzącym trzy boki prostokąta, z czwartej strony zamkniętego przez dwór. Od frontu pierwotny układ nieczytelny, zachowana część starych lip,wg tradycji mających tworzyć monogram M (Maria d'Arquin Sobieska).Na pd.-wsch. od dworu nowsza część parku, o układzie krajobrazowym.

 

Spichlerz.  Zbudowany w I. poł. w. XIX. Klasycystyczny. Zwrócony frontem na pn. Murowany z kamienia, otynkowany, jedno-kondygnacyjny.

 

Kapliczki.  Murowane z kamienia, otynkowane. Pierwsza z II poł. w. XVIII. Późnobarokowa. Na rzucie prostokąta, otwarta z trzech stron arkadami, od frontu zwieńczona trójkątnym szczycikiem. Daszek dwuspadowy. Wewnątrz sklepienie kolebkowo-krzyżowe; w ścianie tylnej wnęka zamknięta półkoliście w niej kamienna mensa z rzeźbą św. Mikołaja bpa w. XVIII, barokowo-ludowa. Druga murowana kapliczka z rzeźbą św. Jana Nepomucena.

 

Stryjno

 

Zespół dworski.  ;Założony w. XVI przez Stryjeńskich, obecny z II poł. w XVIII w. Położony na lewym brzegu rzeki Giełczwi, na wzniesieniu, z dwóch stron otoczony stawami. Złożony z dworu zwróconego frontem na wsch., prostopadłej do niego oficyny od pn., pozostałości parku na jego tyłach oraz budynku gospodarczego na pd.

 

Oficyna.  Zbudowana w XVIII w. Murowana z kamienia i cegły, otynkowana.. Oficyna Elewacje podzielone gzymsem kordonowym, gzyms wieńczący profilowany. Dach czterospadowy ze świetlikami, kryty gontem i eternitem.

 

Budynek gospodarczy.  Według tradycji dawna stajnią i wozownia. Zbudowany I poł. w. XIX, przebudowany ok. 1880. Murowany z kamienia, otynkowany. Parterowy, z piętrową wystawką od frontu, wspartą na dwóch słupach. Na rzucie prostokąta. Wnętrze przekształcone. Dach dwuspadowy, kryty eternitem. Zagrody, domy drewniane wznoszone od k. XIX w. do lat 30. XX w.

 

Park.  Pozostałości parku z w. XVIII—XIX. Zachowane resztki szpalerów grabowych oraz grupy starodrzewia o układzie krajobrazowym, a ponadto fragmenty rozebranej sztucznej groty.

 

Rybczewice

 

Zespół dworsko – pałacowy .  Dwór murowany wybudowany w 2 poł. XIX w., czworak, stajnia cugowa, obora, kurnik, spichlerz, gorzelnia, kuźnia, stolarnia, ogrodzenie z bramkami wznoszone w k. XIX w., pozostałości parku założonego w XIX w. -w chwili obecnej Zespół Szkół Ogólnokształcących.

 

Kapliczka.  Murowana z kamienia , otynkowana. Czworoboczna, od frontu otwarta arkada o łuku półkolistym, spływającym na przyścienne filarki. Zwieńczona trójkątnym frontem. Wnętrze przesklepione kolebkowo. Daszek dwuspadowy , kryty gontem.-Wewnątrz na kamiennym postumencie rzeźba św. Jana Nepomucena, ludowa.

 

Cmentarz.  Cmentarz wojenny żołnierzy austriackich, węgierskich, rosyjskich i niemieckich poległych w latach 1915-1917 położony w północnej części Rybczewic Drugich.

 

Wygnanowice

 

Zespół dworsko – pałacowy.  Zespół dworsko – pałacowy (wpisany do rejestru zabytków) – dwór murowany z 1802r. - w chwili obecnej Dom Pomocy Społecznej, oficyna z pocz. XX w., park krajobrazowy założony w XIX w.

 

Młyn wodny.  W młynie wodnym w Wygnanowicach przerabia się zboże na mąkę pszenną i żytnią od ponad 100 lat. Młyn usytuowany jest nad rzeką Giełczewką ( wpadającą do rzeki Wieprz). Zbudowany został na początku XX w. i przechodził w ciągu ostatniego stulecia różne koleje losu. Przetrwał wszystko i dzisiaj służy okolicznym mieszkańcom.

 

Kapliczka.  Kapliczka św. Jana Nepomucena murowana, wybudowana w k. XIX w.

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: