Imieniny:

Rybczewice Pierwsze Rybczewice Pierwsze

Miejscowość położona w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim położona jest na południowo-wschodnim skraju województwa lubelskiego, w centralnej części Wyniosłości Giełczewskiej, nad rzeka Giełczwią. Powierzchnia miejscowości wynosi 1758,38 ha. Liczba mieszkańców wynosi Rybczewice, które pamiętają wielu dziedziców – były kiedyś własnością Rybczyńskich, Rybczewskich vel Ryczowskich, Stryjeńskich, Załęskich, Rembielinskich, Skarżyńskich, Kanich. Datę powstania wsi Rybczewic należy przesunąć daleko przed 1325 r. Nazwa wsi Rybczewice występuje już w 1409 r. jako Ribcyowice, w 1433 r. jako Rypczowicze, a w 1476 r. pojawia się Mikołaj Rybczykowski, syn dziedzica z Rybczewic. Niektórzy etymolodzy przekonują, iż nazwa Ribczowice może pochodzić od nazwiska Rybiec, inni wywodzą ja od wyrazu ryba. Rybczewice od 1409 r. były własnością szlachecka i należały do Klimka i Piotra z Rybczewic, potem do Mikołaja i Andrzeja, następnie do Wojciecha z Kozic, Mikołaja z Rybczewicz i Częstoborowic, wreszcie do Marcina z Rybczewic itd. Dużo później w swym majątku w Rybczewicach, Róża Rembieliński z Potockich pomagała chłopom, zakładała ochronki, leczyła chorych, prowadziła naukę czytania i pisania, niosła pomoc biednym. W czasie powstania styczniowego ukrywała rannych powstańców, dostarczała ubrania i żywność, zapewniała kwatery w dworze. Za tę pomoc władze carskie nałożyły na rodzinę Rembielińskich kontrybucję.
Do najważniejszych zabytków Rybczewic należy zespół dworsko-pałacowy, przebudowany i rozbudowany w stylu secesji dawny pałac Kaniego( obecnie mieści się tam Zespół szkół Ogólnokształcących im. Gen. Józefa Sobiesiaka), budynki gospodarcze i kompleks folwarczny. Wszystkie obiekty pochodzą z pierwszej połowy XIX w. Całość otoczona jest pięknie położonym, ładnie utrzymanym, ogromnym parkiem podworskim leżącym na obszarze 5 hektarów. Napotkać w nim można kilka sosen, których wiek oblicz się na około 200 lat. Do osobliwości parku należy zaliczyć aleję barwinkową i górę fiołkową. Kilkadziesiąt metrów w dół znajdziemy się nad malowniczym zalewem retencyjnym , bardzo chętnie odwiedzanym przez wędkarzy, ponieważ wody zbiornika są systematycznie zarybiane karpiem, linem, amurem i szczupakiem. Rejon zbiornika wodnego w Rybczewicach stanowi potencjalny obszar rozwoju turystyki wiejskiej.

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: