Imieniny:

Samodzielne stanowiska Samodzielne stanowiska

Stanowisko ds. obsługi organów gminy i działalności gospodarczej:

 

Stanowisko ds. funduszy strukturalnych i rozwoju:

 • mgr Anna Matuła
 • tel: (81) 584 44 65, pokój nr 5
 • e-mail: a.matula@rybczewice.pl

 

Stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej:

 •  
 • tel.: (81) 584 44 65, pokój nr 5
 • e-mail:

 

Stanowisko ds. inwestycji i drogownictwa:

 

Stanowisko ds. informatyki i zamówień publicznych:

 

Stanowisko ds. promocji i rozwoju gminy:

 • mgr Anna Szewczak (Zastępstwo mgr inż. Monika Świetlicka)
 • tel. (81) 584 44 67, pokój nr 6
 • e-mail: promocja@rybczewice.pl

 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej:

 

Stanowisko ds. wymiarów podatków i opłat:

 

Stanowisko ds. świadczenia wychowawczego i gospodarki odpadami:

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej:

 

Stanowisko ds. obsługi administracyjno - finansowej szkół:

 

Stanowisko ds. obsługi kasowej:

 

Stanowisko ds. ewidencji ludności i archiwum zakładowego:

 

Stanowisko ds. rolnictwa, obrony i gospodarki komunalnej:

 

Kierownik USC:

 

Autor:Administrator
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 • PROW
 • Ministerstwo Środowiska
 • Geoportal
 • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: