Imieniny:

Bazar Bazar

Miejscowości położona w woj. Lubelskim, w powiecie świdnickim w Gm. Rybczewice o powierzchni 854,82 ha. Król Sobieski założył ta wieś dla żon i dzieci żołnierzy, którzy z nim szli na wojnę ,a ponieważ żołnierskie żony zwano dawniej bazarkami, gdyż zwykle w obozie trudniły się sprzedażą trunków i żywności nadano tej osadzie nazwę Bazar. Mieszkańcy posiadali przywilej króla Jana III, który ich od pańszczyzny uwalniał.
Ludność składała się(do roku 1830) z samych rzemieślników, a utrzymujący się z roli ten jedynie mieli włożony obowiązek, że ich dzieci mógł posyłać w jaką chciał drogę i obowiązani byli do utrzymania w porządku ogrodu w pobliskich Pilaszkowicach. We wsi była do roku 1830 mała kamieniczka , niegdyś mieszkanie piwniczego króla Sobieskiego, i z niej wchód do sześciu wybornych lochów kowanych gdzie mogło się mieścić kilka tysięcy beczek. Tu, wedle podania , król ten w największe upały, w winie szukał ochłody. Do najważniejszych zabytków miejscowości Bazar zaliczamy:

  • pozostałości zespołu folwarcznego z k. XVIII w.: czworak i ruiny czworaków,
  • domy drewniane wznoszone od k. XVIII w. do lat 20. XX w.
Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: