Imieniny:

Parafia p.w św. App. Piotra i Pawła w Częstoborowicach Parafia p.w św. App. Piotra i Pawła w Częstoborowicach

Proboszcz:
Ks. Ryszard Rak 

Kancelaria:
czynna w dni powszednie od 8-10 

Dane adresowe:
Częstoborowice
21-065 Rybczewice 

Kontakt:
(81) 585 40 13 

Strona www:
www.czestoborowice.kuria.lublin.pl 

Miejscowości:
Bazar w. i kol.,Chołydówka, Częstoborowice w. i kol.,Pilaszkowice I i II,Podizdebno kol.,Rybczewice I i II,Stryjno kol.,Zygmuntów 

Historia parafii:
Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii pochodzi z 1325 r. Jej teren obejmował dziesiejsze par. m. in. w Wygnanowicach, Sobieskiej Woli, Orchowcu. Do uposażenia zaliczono 5 łanów ziemi, las, dziesięcinę, łąkę itp. Początkowo Częstoborowice należały do archidiakonatu lubelskiego, dek. Chodel, obecnie do dek. Piaski. W latach 80-tych XVI w. do pocz. XVII parafia była pozbawiona własnego duszpasterza. W poł. XVII w. sporo ucierpiała w wyniku buntów kozackich. Z kolei 30.07.1863 r. oddziały powstańcze stawiły tu silny opór wojskom rosyjskim, poległa duża liczba powstańców, a ich mogiła znajduje się na miejscowym cmentarzu grzebalnym. W życiu religijnym pewną rolę odegrały bractwa, np. od 1733 r. działające bractwo różańcowe. Przy parafii istniała szkoła, szpital dla ubogich. Teren par. zamieszkiwała także ludność prawosławna (głównie w Popowie i Chodyłówce). W parafii są 2 cmentarze grzebalne: jeden stary i drugi założony 11.04.1923 r. Archiwum zawiera m. in. akta metrykalne od pocz. XVIII w., zbiór dokumentów dotyczących dziesięcin, kronikę par. od 1887 r., protokoły wizytacji biskupich. 

Kościół:
Pierwszy kościół drewniany, wspomniano pod datą 1324 r., następny, także drewniany, wybud. w latach 20-tych XV w. Pod koniec następnego wieku był on bardzo zaniedbany, a zniszczony w II poł. XVII w. Obecnie istniejący, murowany, wybud. w latach 1670-1678, pw. św. App. Piotra i Pawła z fundacji rodziny Cieszkowskich. Został jednak zniszczony przez pożar w 1785 r. Po odbudowie ( przedłużono także nawę i dobudowano zakrystię) - konsekrował go 26.10.1794 r. bp Jan Lenczowski. W latach 1879-95 przedłużono prezbiterium i zakrystię, dobudowano skarbiec i "babiniec". W 1897 r. nastąpił ponowny pożar od pioruna - restasuracja od 1918 r., i później po II wojnie światowej, ostatnio w latach 1997-98 prace wewnątrz świątyni. Budynek jest murowany z białego kamienia, otynkowany, jednonawowy, barokowy, przy prezbiterium zakrystia i skarbiec, wejście do nawy przez kwadratową kruchtę, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę, sufit w prezbiterium łukowy, a w nawie kasetonowy, ołtarze barokowe. W ołtarzru głównym obraz Matki Bożej uchodzący w opinii wiernych, jako dawniej należący do króla Jana III Sobieskiego. Drugi przedstawia św. Piotra i Pawła ( mal. Renata Kondradzka z Lublina, 1932 r.) Są 4 ołtarze boczne: przy tęczy po prawej - z rzeźbą Chrystusa na krzyżu ( zasłaniany obrazem Przemienienia Pańskiego, XIX w.), po lewej - obraz MB Różańcowej ( mal. R. Kondradzka, 1938 ). Po lewej stronie nawy ołtarz z obrazem św. Mikołaja z XIX w., po prawej - św. Antoniego z XVIII w. W k-le zachowały się 2 ławki kolatorskie z XVIII w. W nawie poł. ławek pochodzi z XIX w., pozostałe wykonano w 1970 r. W zakrystii przechoweuje się zabytkowe szaty i naczynia liturgiczne. Na chórze muzycznym są 8-głosowe organy. Cmentarz przykościelny otoczony murem z 4 kapliczkami. Również w murze dzwonnica-brama i kryte schody ( w kształcie tunelu wznoszącego się ku górze - do k-ła ). Na dzwonnicy 2 stare dzwony, zakupione po II wojnie światowej - jeden z 1586 r., drugi z 1744. Są także kapliczki przydrożne w Pilaszkowicach, dawnej posiadłości Sobieskcich - wzniesiona przed II wojną światową przez właściciela majątku Leona Epszteina; w miejscowości Bazar - 2 murowane, jedna z rzeźbą św. Jana Nepomucena, druga - z rzeźbą św. Mikołaja; w Rybczewicach - murowana z XVIII/XIX w.; w Zygmuntowie - murowana. Ponadto na trerenie par. są krzyże przydrożne w okresu międzywojennego i ostatnich czasów.

 

Autor:Administrator

fot. Kościół w Częstoborowicach

fot. Kościół w Częstoborowicach
  
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: