Imieniny:

Turniej tenisa stołowego inaugurujący otwarcie Sali gimnastycznej w ZSO Turniej tenisa stołowego inaugurujący otwarcie Sali gimnastycznej w ZSO

Wójt Gminy Rybczewice informuje, że w dniu 16 maja 2018 r. do Urzędu Gminy Rybczewice wpłyneła oferta Stowarzyszenia Wsparcia Aktywności Lokalnej w Gminie Rybczewice na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia pod nazwa: turniej tenisa stołowego inaugurującego otwarcie Sali gimnastycznej w ZSO Rybczewice.

 

- Zarządzenie nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Rybczewice z dnia 24 maja 2018 r.
- Zlecenie realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: