Imieniny:

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rybczewicach Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rybczewicach

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Rybczewice” Gmina Rybczewice zrealizowała w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice” (nr projektu RPLU.05.02.00-06-0057/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.

 

Inwestycję wykonała firma Marcin Chocyk MEDIA-BUD ul. Żywiecka 14, 20-870 Lublin.

 

W budynku Urzędu Gminy wykonano następujące prace:
1. przygotowanie ścian zewnętrznych do docieplenia,
2. docieplenie ścian budynku od zewnątrz, wyprawę elewacyjną wraz z kolorystyką,
3. docieplenie stropów ostatnie kondygnacji,
4. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
5. wymianę więźby dachowej wraz z pokryciem oraz utylizacją azbestu,
6. montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników, rur spustowych, rynien,
7. remont kominów,
8. wykonanie nowej opaski wokół budynku z kostki,
9. wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
10. wymianę oświetlenia na ledowe,
11. wykonanie instalacji fotowoltaicznej – 28 szt. paneli o mocy 7,42 kW,
12. wykonanie instalacji odgromowej,
13. wymianę wewnętrznej instalacji c.o.,
14. modernizację kotłowni na paliwo stałe,
15. modernizację instalacji c.w.u.,
16. prace towarzyszące, wykończeniowe.

 

Nowy Urząd Gminy w celu zapewnienia standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wyposażony został w domofon zamontowany w wejściu do budynku. Zdemontowano również stopnie betonowe oraz dostosowano wjazd do sali OSP dla wózków inwalidzkich. W ostatnim również czasie wyznaczono po dwa miejsca postojowe (oznakowanie poziome) dla osób niepełnosprawnych pod Urzędem Gminy oraz przy Zbiorniku Małej Retencji w Rybczewicach.

 

Zakupiono także dwie ciężarówki kruszywa drogowego o różnej grubości i utwardzono plac za Urzędem Gminy celem powiększenia parkingu. Wykonano także oznakowanie pionowe miejsc parkowania i dojazdu.

 

Remont siedziby Urzędu Gminy, trwający około roku (od 26.04.2019r. do 29.01.2020r.) niewątpliwie zmienił wizerunek Naszej Gminy, niestety z powodu pandemii Koronawirusa nie wszystkim było dane zobaczyć obiekt wewnątrz, dlatego też publikujemy kilka zdjęć.

 

Z dachu zniknął szkodliwy azbest, a zamontowana instalacja fotowoltaiczna oraz piec na biomasę przyczynią się do poprawy jakości powietrza oraz zmniejszą koszty utrzymania budynku.

 

Priorytetem dla Naszej Gminy jest maksymalne wykorzystanie zielonej energii, dlatego też na wszystkich modernizowanych budynkach (Ośrodek Zdrowia, świetlica OSP Częstoborowice, a także na budynkach ujęć wody) zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne oraz wymienione zostanie źródło ciepła. W 2020 roku Gmina po raz trzeci otrzymała dofinansowanie na realizację instalacji Odnawialnych Źródeł Energii co potwierdza kierunek działań.

 

 

 

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: