Imieniny:

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstoborowicach Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstoborowicach

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstoborowicach” Gmina Rybczewice realizuje w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice ” (nr projektu RPLU.05.02.00-06-0057/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.

 

Inwestycję realizuje firma LP-BUD Piotr Lemieszek ul. Biedronki 9/51, 20-543 Lublin.

 

Wykonawca zrealizował następujące prace:
- montaż instalacji elektrycznej
- montaż instalacji wod-kan
- instalacja c.o. z kotłownią na pellet
- montaż kotła na pellet o mocy 25 kW
- montaż kanału wywiewnego fi 150cm z blachy stalowej nierdzewnej zakończony wyrzutnią dachową nierdzewną z daszkiem i zabezpieczony siatką drucianą o wielkości oczek 10x10mm
- wykonanie i adaptacja dwóch pomieszczeń: łazienki z WC na parterze i WC na piętrze
- wykonanie remontu kominów
- montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 2,08 kW
- wykonanie elewacji budynku wraz z kolorystyką

 

Obecnie trwają prace przy odwodnieniu budynku oraz prace towarzyszące, wykończeniowe.

 

W najbliższym czasie wstawione zostaną pełnowymiarowe drzwi garażowe oraz wykonane zostanie przyłącze kanalizacji sanitarnej z szambem.

 

 

  

Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: