Imieniny:

Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Rybczewice Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Rybczewice

Gmina Rybczewice otrzymała grant w kwocie 148 960 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Rybczewice”


Projekt zakłada wzrost kompetencji cyfrowych i umiejętności 266 mieszkańców Gminy Rybczewice w wieku 25-74 lat korzystających z internetu oraz podniesienie potencjału dydaktycznego.


Po zakończeniu realizacji projektu, zakupiony sprzęt zostanie przekazany do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich.


Więcej informacji o projekcie m.in. naborze i harmonogramie szkoleń już wkrótce na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: