Imieniny:

Pomoc żywnościowa. Pomoc żywnościowa.

Na lata 2014 – 2020 został uruchomiony Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

W ramach podprogramu udzielana jest pomoc osobom  lub rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach  informuje, że można zgłaszać się po skierowania, dzięki którym można odebrać żywność.

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020: Pomoc żywnościową w ramach POPŻ  mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7  ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego, które obecnie wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł ( 200%- wynosi 1268 zł )
  • dla osoby w rodzinie 514 (200% wynosi 1028 zł )

     Żywność wydawana jest w siedzibie PCK Lublin ul. Puchacza 6 w godzinach od 9 do 13 w następujących dniach:

Nazwisko na literę:

A - J  wtorek,

K - P środa,

R - Z czwartek 

 W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości  prosimy zgłaszać się do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybczewicach, tj. kontaktowy:
81 585 40 99, 81 582 18 92, 81 584 41 34.

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: