Imieniny:

Podpisanie umowy na doposażenie OSP Podpisanie umowy na doposażenie OSP

W dniu 21.08.2018 Pani Wójt Elżbieta Masicz oraz Pan Skarbnik Józef Smarzak podpisali umowę z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochrona interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w imieniu własnym, na rzecz Ochotniczych Straży Pożarbych w 2018 r. (Program I Priorytet IIIB)

 

Koszt całkowity: 37 460,65 zł

Dofinansowanie:

- Fundusz pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości - 37 086,04 zł (99%)

- Budżet Gminy Rybczewice - 374,61 zł (1%)

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: