Imieniny:

NOWE ATRAKCJE NA SKWERZE W RYBCZEWICACH NOWE ATRAKCJE NA SKWERZE W RYBCZEWICACH

        Ochotnicza Straż Pożarna w Rybczewicach za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Doliny Giełczwi” w 2019 roku złożyła do Urzędu Marszałkowskiego projekt o dofinansowanie zadania pn. „Mobilny park edukacyjny w gminie Rybczewice” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

        Celem ww. inwestycji jest utworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej propagującej aktywny wypoczynek. 

 

       W ramach projektu zakupiono takie urządzenia jak: młyńskie koło „chomik”, krzywe zwierciadła, gra eko memory, gra kółko krzyżyk z tablicą do rysowania, panel muzyczny oraz zegar słoneczny (zadanie nr 1).

 

        Zakupiony zostanie także kompletny zestaw do monitoringu zewnętrznego do pilnowania urządzeń (zadanie nr 2).

 

        Całkowita wartość inwestycji: 54 296,70 zł, wnioskowana kwota dotacji 50 000,00 zł.

 

        Wykonawcą zadania nr 1 obejmującego zakup, dostarczenie i montaż urządzeń mobilnego parku edukacyjnego jest firma Müller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o., Al. Młodych 40,55-220 Jelcz-Laskowice. Powyższy zakres prac zrealizowany został za kwotę 51 419,35 zł, przez wykonawcę wybranego w drodze przetargu z dnia 24 czerwca 2020r.

 

        Wybrany został także w dniu 23 lipca 2020 r. wykonawca zadania nr 2, którym jest firma YAPIDA Piotr Małyska, Rozkopaczew 80, 21-110 Rozkopaczew, który dostarczy zestaw monitoringu za kwotę 2 500,00 zł.

 

        Montaż urządzeń odbył się 6 sierpnia 2020r., monitoring zamontowany zostanie jeszcze w tym miesiącu.

 

        Zapraszamy wszystkich do skorzystania z nowych atrakcji udostępnionych na skwerze w Rybczewicach.

 

  

 

Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: