Imieniny:

Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich

W odpowiedzi na konkurs nr RPLU.13.04.00-IZ.00-06-001/17 w ramach działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich RPO WL na lata 2014-2020 wniosek projektu pn. „Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich” został wybrany do dofinansowania.


W najbliższym czasie na stronie internetowej zostanie zamieszczonych więcej informacji o realizowanej inwestycji.

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: