Imieniny:

KOLEJNE MILIONY Z RPO DLA GMINY RYBCZEWICE KOLEJNE MILIONY Z RPO DLA GMINY RYBCZEWICE

Gmina Rybczewice otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego, na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rybczewice”. Projekt zajął 5 miejsce na liście rankingowej.

 

W ramach projektu wykonana zostanie głęboka modernizacja energetyczna trzech budynków użyteczności publicznej, tj.: budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstoborowicach, budynek Ośrodka Zdrowia w Rybczewicach oraz budynek Urzędu Gminy. Zakres prac obejmuje m.in.: ocieplenie ścian i stropodachu, modernizację instalacji CO, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę oświetlenia na energooszczędne.

 

Planowany koszt inwestycji to 2 964 411,53 zł. Termin realizacji projektu w latach 2019 – 2020

 

 

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: