Imieniny:

Klub Seniora w Rybczewicach Klub Seniora w Rybczewicach


 


Przyjdź , Zapytaj – Klub Seniora w Rybczewicach   

Zaprasza do bezpłatnego uczestnictwa,

 


Gminny  Ośrodek Pomocy społecznej w Rybczewicach realizuje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 w zakresie Osi  Priorytetowej: 11Włączenie społeczne , Działanie :11.2 Usługi społeczne i zdrowotne


Projekt skierowany jest do:

- osób zamieszkałych na terenie Gminy Rybczewice,

- w wieku 60 + , kobiety i mężczyźni, z terenów wiejskich , ( niepełnosprawne),

- korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybczewicach lub Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 ,

-  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

 W ramach projektu oferujemy:

- kompleksowe bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne,

- artterapia – warsztaty rękodzielnicze,

- terapia zajęciowa( kulinarna, gry planszowe, plastyka, florystyka, dziewiarstwo),

- muzykoterapia,

- zajęcia komputerowe,( warsztaty grupowe i indywidualne – bezpieczeństwo w sieci)

- kinezyterapia (rehabilitacja , fitness),

- Kulturoterapia – wyjazdy integracyjne (kino, basen, teatr, muzeum),

- szkolenie z pierwszej pomocy

- warsztaty grupowe i indywidualne ( zdrowy tryb życia, kosmetyki i higiena osobista, zdrowy tryb życia – diety, symptomy chorób , profilaktyka zdrowotna).

 

Jeśli jesteś zainteresowany/a/ uczestnictwem w projekcie , skontaktuj się z nami:

Telefonicznie  81 5854099, 81 5821892,81 54444472,

Osobiście : Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: