Imieniny:

Informacja o obszarze zagrożonym na terenie powiatu świdnickiego w związku z Afrykańskim Pomorem Świń Informacja o obszarze zagrożonym na terenie powiatu świdnickiego w związku z Afrykańskim Pomorem Świń

 

 

HODOWCY ŚWIŃ W GMINIE TRAWNIKI

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdniku w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Chojeniec Kolonia,
gm. Siedliszcze, powiat chełmski informuje, że na terenie powiatu świdnickiego miejscowości Bonów, Dorohucza, Ewopole, Oleśniki, Pełczyn, Siostrzytów, Trawniki, Trawniki Kolonia zostały zaliczone do obszaru zagrożonego wyznaczonego Rozporządzeniem nr 35 Wojewody Lubelskiego z dnia 08 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3694).

W związku z powyższym od dnia 09 sierpnia 2018 r. wszystkie siedziby stad z ww.
miejscowości, w których są zarejestrowane świnie w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zostaną zablokowane i obowiązuje zakaz przemieszczania świń.

 

Na obszarze zagrożonym tj. w miejscowościach Bonów, Dorohucza, Ewopole, Oleśniki, Pełczyn, Siostrzytów, Trawniki, Trawniki Kolonia zakazuje się:

 

 1. wywożenia z gospodarstw i przywożenia do gospodarstw świń oraz materiału biologicznego świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii
  w Świdniku;
 2. transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
 3. organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

 

Na obszarze zagrożonym tj. w miejscowościach Bonów, Dorohucza, Ewopole, Oleśniki, Pełczyn, Siostrzytów, Trawniki, Trawniki Kolonia nakazuje się:

 

 1. oczyszczanie, odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu: zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych, przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie się choroby. We wjazdach do gospodarstw oraz w wejściach do budynków, w których utrzymywane są świnie muszą leżeć maty dezynfekcyjne;
 2. zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerszenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
 3. niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdniku przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie.

 

ASF obszar zagrożony

 

ROZPORZĄDZENIE NR 35 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bialskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, parczewskiego, radzyńskiego, świdnickiego i włodawskiego

 

Autor:Administrator
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 • PROW
 • Ministerstwo Środowiska
 • Geoportal
 • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: