Imieniny:

INFORMACJA DLA HODOWCÓW ŚWIŃ INFORMACJA DLA HODOWCÓW ŚWIŃ

 

 

 

Z uwagi na wejście w życie dnia 27.02.2018r. rozp. MRiRW w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń hodowcy trzody chlewnej na terenie całego kraju zobowiązani są do:

 

- karmienia świń paszą zabezpieczoną przed dostępem dzikich zwierząt,

 

- prowadzenia rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,

 

- zabezpieczenia budynków, w których przybywają świnie, przed dostępem innych zwierząt,

 

- utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

 

- wykonywania czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,

 

- stosowania przed rozpoczęciem czynności związanych z obsługą świń środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym myciei odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,

 

- bieżącego czyszczenia i odkażania sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń,

 

- używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieżyi obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do tych czynności,

 

- wyłożenia przed wejściami i wyjściami z pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, mat dezynfekcyjnych o szerokości nie mniejszej niż szerokość danego wejścia lub wyjścia i długości min. 1 m, a także stałe utrzymywanie tych matw stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,

 

- sporządzenia spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżącego aktualizowania tego spisu,

 

- zabezpieczenia wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym;

 

- bezwzględnego przestrzegania zakazu:

·         wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok, tusz oraz części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałówi przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,

·         wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które
w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu lub odłowie zwierząt łownych.

 

 

 

 

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

  w Świdniku

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: