Imieniny:

Informacja Informacja

Drodzy Państwo,
Pozwólcie, że poruszę jeszcze temat dofinansowania inwestycji. Środki, które pozyskała Gmina Rybczewice z przeznaczeniem na budowę tężni MUSZĄ BYĆ wykorzystane tylko na jej budowę. Nie można otrzymanej dotacji celowej przeznaczyć na inny cel niż na ten, na który wniosek złożono. Gmina Rybczewice otrzymała prawie 400 tysięcy na tę inwestycję i albo wykorzystamy środki albo je stracimy.

Kolejna sprawą, do której pragnę się odnieść to działania Urzędu w sprawie stanu drogi wojewódzkiej. Zarządcą drogi jak wiadomo nie jest Gmina Rybczewice tylko Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie i to zarządca drogi odpowiedzialny jest nie tylko za budowanie nowych tras, ale przede wszystkim za utrzymywanie istniejących dróg. W ostatnim czasie wysłana została petycja w tej sprawie do Marszałka Województwa Lubelskiego, Wojewody, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i oczywiście ZDW w Lublinie. Petycja jest oddolną inicjatywą aktywnych mieszkańców Gminy, którą to akcję Gmina poparła. Do petycji dołączone zostały listy z podpisami osób popierających zmianę stanu drogi wojewódzkiej, które zbierane były podczas zebrań sołeckich i w Urzędzie Gminy (zebrano prawie 400 podpisów). Proszę o zapoznanie się z jej treścią i podjętymi działaniami Urzędu. Gmina Rybczewice pomimo, ze nie jest zarządcą drogi DW837 wielokrotnie kierowała pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich o remonty, modernizację nawierzchni, lecz do tej pory bezskutecznie.
 
Jeśli ktoś z Państwa chciałby jeszcze złożyć podpis, listy wyłożone są w holu budynku Urzędu.
Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: