Imieniny:

Dla Mieszkańców Dla Mieszkańców

Od 1 lipca 2013 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych w Naszej Gminie.

Firma odbierająca odpady od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zostanie wyłoniona w konkurencyjnym przetargu.

Wszyscy mieszkańcy zobowiązani będą do uiszczania opłaty za wywóz śmieci. Dzięki temu nieopłacalne będzie wyrzucanie odpadów do lasu czy na nielegalne składowiska. Gmina zapewni odbiór śmieci, także tych kłopotliwych jak stare meble czy przeterminowane leki.

Rada Gminy dnia 20 grudnia 2012 r. uchwaliła wysokość opłaty za wywóz śmieci w wysokości 13 zł. od osoby. Mieszkańcy segregujący śmieci zapłacą mniej – 6 zł.
Zniknie powód, żeby odpadów pozbywać się przez spalanie w domowych piecach – co, mimo że jest niezgodne z prawem, nadal stanowi, niebezpieczny dla zdrowia ludzi, problem.
Mieszkańcy posiadający umowy na wywóz odpadów komunalnych, powinni wypowiedzieć je do 31 marca 2013 r., aby przestały obowiązywać dnia 1 lipca.
Wszelkie informacje na temat wdrażanego systemu odpadów komunalnych będą pojawiały się na stronie internetowej Urzędu Gminy Rybczewice.

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: