Imieniny:

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo wykorzystywanego do produkcji rolnej Zwrot podatku akcyzowego za paliwo wykorzystywanego do produkcji rolnej

Urząd Gminy w Rybczewicach informuje, że w terminie od 2 sierpnia 2021r. do 31 sierpnia 2021 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo wykorzystywane do produkcji rolnej.

 

Do wniosku załączyć należy faktury VAT zakupu paliwa za okres od 1.02.2021r. - 31.07. 2021r.

 

We wniosku prosimy koniecznie o wpisanie numeru telefonu kontaktowego.

 

Za każdy litr oleju napędowego otrzymać można złotówkę zwrotu. Tegoroczne limity zwrotu podatku akcyzowego wynoszą: 100 zł do 1 ha użytków rolnych i 30 zł do każdej DJP bydła.

 

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego przez posiadaczy bydła do wniosku należy dołączyć również informację o liczbie DJP bydła.

 

Informację o DJP rolnik może uzyskać w biurze powiatowym Agencji właściwym dla siedziby stada. W tym celu wystarczy złożyć Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Zwrot podatku akcyzowego będzie wypłacany przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy - stolik na parterze.

 

Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: