Imieniny:

Zmiany w obsłudze nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy Zmiany w obsłudze nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy

 

W celu usprawnienia obsługi obywateli Ukrainy od 21 marca 2022 r. Urząd Gminy Rybczewice będzie prowadził zapisy  w zakresie nadawania numeru PESEL oraz profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy.

 

Zapisy będą prowadzone na konkretny dzień i godzinę. – nr telefonu (81)5844471.

 

WAŻNE! Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia nie są pobierane linie papilarne, w związku z tym nie muszą one przychodzić osobiście do punktu obsługi.

 

Zdjęcie, które trzeba dołączyć do wniosku o nadanie numeru PESEL można wykonać bezpłatnie w zakładzie fotograficznym – FOTO CENTRUM Zbigniew Mazurek w Piaskach, ul. 3-go Maja 1.

 

 

 

Aby wykonać bezpłatne zdjęcie należy wcześniej zgłosić się do  Urzędu Gminy Rybczewice i pobrać kartkę, która uprawnia do wykonania zdjęcia.

 

 

Dodatkowe informacje pod nr tel.: (81)5844471

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: