Imieniny:

Zapytanie ofertowe znak sprawy: IZP.271.27.2016 Zapytanie ofertowe znak sprawy: IZP.271.27.2016

Gmina Rybczewice zaprasza do składania ofert w postępowaniu mającemu na celu udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na: dokończenie zadania związanego z zaprojektowaniem, wykonaniem i montażem elementów oznakowania przestrzennego Szlaku Jana III Sobieskiego w ramach projektu pn. „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”.

Zapytanie ofertowe

 1. Załącznik nr 1 do zapytania - wzór  formularza ofertowego.
 2. Załącznik nr 2 do zapytania - wzór oświadczenia.
 3. Załącznik nr 3 do zapytania - szczegółowy zakres prac.
   
Autor:Administrator
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 • PROW
 • Ministerstwo Środowiska
 • Geoportal
 • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: