Imieniny:

 Zapisy na warsztaty rękodzielnicze - tradycyjne palmy wielkanocne Zapisy na warsztaty rękodzielnicze - tradycyjne palmy wielkanocne

Zapraszamy na warsztaty rękodzielnicze TRADYCYJNE PALMY WIELKANOCNE

Tradycyjna palma wielkanocna wykonana jest z gałązek wierzby i leszczyny związanych sznurkiem i ozdobiona czerwoną wstążką. Pierwotnie zwieńczona była „wiechą” z trzciny wodnej, a gałązki wierzby pokrywały bazie. Ludzie wierzyli w życiodajne i magiczne właściwości roślin, z których wykonywano palmy na Niedzielę „Kwietną” lub „Wierzbną”, jak nazywano Niedzielę Palmową. Po poświęceniu palm w kościele, ludzie łykali bazie, by uchronić się przed chorobami gardła. Palmy miały także chronić zwierzęta gospodarskie – używano ich do poganiania bydła podczas pierwszego wiosennego wypasu. Ich przygotowanie trwa cały rok: chodzi o gromadzenie ziół i kłosów zbóż. Samo wicie palmy to także dobra zabawa.

 

(źródło: https://etnomuzeum.eu/zbiory/palma-wielkanocna-2)

 

Wygląd tradycyjnych palm wielkanocnych różni się w zależności od regionu, w którym są wytwarzane. W województwie lubelskim, ze względu na klimat wschodniej Polski, przed Wielkanocą brakowało zwykle świeżych kwiatów, a nawet bazi. Dlatego palmy robiło się z roślin zielonych (bagno, borówka) i kwiatów z bibuły, a palmy były małe. Na Kurpiach wytwarzało się je z kolei z gałązek sosny i jałowca, a na Wileńszczyźnie – z barwionych suszonych kwiatów, trzciny i kłosów zbóż.

 

Warsztaty poprowadzi:

Agnieszka Jakubowska członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Ostrówku-Kolonii, twórczyni ludowa, specjalizuje się w wykonywaniu tradycyjnych palm wielkanocnych. Jej palmy otrzymywały liczne nagrody i wyróżnienia. Jedną z nich można zobaczyć w gablocie wystawowej Centrum Aktywności Lokalnej w Bystrzejowicach Drugich.

 

Kiedy?

Warsztaty odbędą się w dniu 1 kwietnia 2023 r. (sobota)

Rozpoczęcie godz. 9:00. Warsztaty potrwają ok. 5-6 godzin.

 

Gdzie?

Warsztaty odbędą się w budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Bystrzejowicach Drugich 15, I piętro

 

Dla kogo?

W warsztatach może wziąć udział pełnoletni mieszkaniec obszaru LGD „Dolina Giełczwi”, tj. gmin: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki.

 

Zgłoszenie na warsztaty:

 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mailowy organizatora biuro@dolinagielczwi.org lub dostarczyć w każdy inny skuteczny sposób do biura LGD – Centrum Aktywności Lokalnej (Bystrzejowice Drugie 15, 21-050 Piaski) najpóźniej do dnia 24 marca (piątek) 2023 r. do godz. 12:00 lub do wyczerpania miejsc.

 

Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona.

Preferowane będą zgłoszenia od osób, które nie uczestniczyły dotychczas w warsztatach organizowanych przez LGD „Dolina Giełczwi”. O kwalifikacji uczestników decyduje kierownik biura LGD.

 

Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przesłana e-mailem po zakończeniu rekrutacji tj. po 27 marca 2023 r.

 

*W przypadku zaistnienia nieprzewidzialnych okoliczności, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników.

 


Warsztaty są organizowane przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Giełczwi” w ramach zadania „Organizacja wydarzeń o charakterze edukacyjnym lub informacyjnym” zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy nr 00009-6937-UM0300009/16 zawartą dnia 14 lipca 2016 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a LGD „Dolina Giełczwi”, w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: