Imieniny:

Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim

W partnerstwie 11 gmin w województwie lubelskim (Piaski, Rybczewice, Gorzków, gmina i miasto Krasnystaw, Mełgiew, Spiczyn, Łęczna, Ludwin, Milejów, Wólka)  realizowany jest projekt „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” projekt współfinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz ze środków krajowych. W ramach realizacji tego projektu przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dot. rewitalizacji i zagospodarowania zespołu parkowo – pałacowego w Rybczewicach Drugich o powierzchni 8,3 ha. Wyniki tych konsultacji dostępne są na stronie internetowej www.ofszlaksobieskiego.pl/Konsultacje/Gmina Rybczewice.
 

Wartość projektu dot. gminy Rybczewice: 262 840,00 zł
Udział roczny gminy Rybczewice/2014 r: 2 524,77 zł


Zaplanowano na 2015 r. kwotę udziału gminy Rybczewice w projekcie: 1 952,00 zł


Planowane działania w ramach realizacji tego projektu są następujace: Gmina Rybczewice obsługuje portal www.ofszlaksobieskiego.pl, opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji kluczowej, opracowanie projektu architektoniczno  - budowlanego oraz projektu wykonawczego dla inwestycji kluczowej, opracowanie studium wykonalności dla inwestycji, opracowanie SIWZ dot. inwestycji. Planowany termin zakończenia realizacji projektu styczeń 2016 r.
 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: