Imieniny:

Wylaz lokali przeznaczonych do najmu Wylaz lokali przeznaczonych do najmu

               Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity : Dz. U z 2021  poz. 1899 t.j. z dnia 17.09.2021r.  przeznacza się do oddania w najem  w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat niżej wymieniony budynek mieszkalny  stanowiący własność Gminy Rybczewice :

 

 

Budynek mieszkalny z przeznaczeniem  na lokal socjalny znajdujący się w  budynku po byłym Kole Gospodyń Wiejski w Pilaszkowicach Drugich nr 82 gm. Rybczewice o łącznej pow. 62 m/2.

 

W  budynku  występują następujące instalacje:

 elektryczna  - na zasadach umowy z PGE lub innym dostawcą

 wodociągowa  -  z sieci wodociągowej Gminy Rybczewice

 kanalizacja – odprowadzenie ścieków do lokalnego szamba,

 centralnego ogrzewanie – własna kotłownia c.o.

 

 Opłaty z tytułu czynszu najmu  ustala się miesięcznie w wysokości :

 Czynsz   1,50 zł /m2 zł x 62 m/2 = 93,00 zł

 (słownie : dziewięćdziesiąt trzy złote)

 

Rybczewice 27.04.2022r.

 

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: