Imieniny:

Wkrótce zostanie wybrany wykonawca wąwozu w Izdebnie Wkrótce zostanie wybrany wykonawca wąwozu w Izdebnie

 

     Wkrótce zostanie wybrany wykonawca wąwozu w Izdebnie.

 

     Na początku maja otrzymaliśmy informację o przyznaniu dotacji w wysokości 280 000,00 zł na remont kolejnej drogi na terenie Gminy Rybczewice tj. „Umocnienie dna wąwozu oraz odprowadzenie wód opadowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 105799L w miejscowości Izdebno, gmina Rybczewice od km 0+045 do km 0+350” – (naprzeciw dawnej mleczarni).

 

     Powyższe zadanie zostało zaliczone do programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją. Otrzymane pieniądze pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, którą dysponuje minister spraw wewnętrznych i administracji.

 

     Gmina Rybczewice znalazła się wśród 21 gmin z terenu województwa lubelskiego i jedyna w powiecie świdnickim, której udało otrzymać się dofinansowanie na realizację tego typu przedsięwzięć.

 

     2 czerwca ogłosiliśmy przetarg na wybór wykonawcy zadania. 18 czerwca w wyniku otwarcia nadesłanych ofert, informujemy, że do przetargu przystąpiły dwie firmy. Obydwie złożone oferty mieszczą się w zaplanowanym założeniu finansowym.

 

     Obecnie trwa dalsza procedura przetargowa. Mamy nadzieję, że wkrótce zostanie podpisana umowa i rozpocznie się realizacja inwestycji drogowej. Termin wykonania drogi  zaplanowany jest na 15 września 2021r.

 

     Nowa droga o długości 305 m dofinansowana będzie z dotacji Państwa. Gmina Rybczewice stara się ponadto o wykonanie brakującego 45 m odcinka drogi, łączącego przyszły wąwóz z drogą powiatową nr 2127L. W chwili obecnej pracujemy nad dokumentacją projektową aby możliwe było przebudowanie skrzyżowania i budowa odcinka drogi gminnej.

 

Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: