Imieniny:

UWAGA! Ostateczny termin na zapisy do projektu - budowa przydomowych oczyszczalni sciegków w gminie Rybczewice UWAGA! Ostateczny termin na zapisy do projektu - budowa przydomowych oczyszczalni sciegków w gminie Rybczewice

Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków proszone są o złożenie najpóźniej do dnia 19.09.2016 r. (poniedziałek) do godz. 17.00 oświadczeń o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie audytu oraz map sytuacyjno  - wysokościowych i wypisów z rejestru gruntów jeżeli nie zostały dostarczone.

Prosimy o przestrzeganie ww terminu składania oświadczeń. Osoby które przekroczą terminy nie będą mogły wziąć udziału w projekcie.


Dokumenty należy dostarczać do sekretariatu Urzędu Gminy Rybczewice.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt tel. (81) 58 44 467.

 

W załączeniu:

  1.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie audytu.
Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: