Imieniny:

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

W związku z naborem wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadanie -  USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST w ramach programu priorytetowego NFOŚ i GW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony Środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1 –Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na lata 2016-2017”

 

Wójt Gminy Rybczewice informuje, że  od dnia 12 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r.  przyjmowane są od mieszkańców Gminy wnioski  o usunięcie wyrobów zawierających azbest.

 
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest m.in.: prawo do dysponowania obiektem, zgłoszenie do właściwego starosty prac niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskanie stosownej decyzji budowlanej.

Więcej informacji na temat realizowanego zadania można uzyskać w pokoju nr 6 lub pod nr telefonu (81) 5844467.
 
Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy pokój nr 6 lub na stronie internetowej urzędu.
 
W załączeniu:

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: