Imieniny:

Umocnienie dna wąwozu oraz odprowadzenie wód opadowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 105799L w m. Izdebno gmina Rybczewice od km 0+045 do km 0+350 Umocnienie dna wąwozu oraz odprowadzenie wód opadowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 105799L w m. Izdebno gmina Rybczewice od km 0+045 do km 0+350

Gmina Rybczewice uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa WOJEWÓDZKI PROGRAM LIKWIDACJI OSUWISK I OCHRONY WĄWOZÓW LESSOWYCH PRZED EROZJĄ na realizację inwestycji „Umocnienie dna wąwozu oraz odprowadzenie wód opadowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 105799L w m. Izdebno gmina Rybczewice od km 0+045 do km 0+350. Wybrano wykonawcę zadania: „MELITOR” Sp. z o.o., ul. Rzeckiego 21, 20-637 Lublin.

 

Droga gminna nr 105799L przebiega częściowo wzdłuż dna wąwozu lessowego, w którym na skutek ulewnych deszczy oraz wód roztopowych powstają wyrwy podłużne, zagłębianie się dna wąwozu i osuwanie zboczy.

 

W ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia z płyt żelbetowych typu IOMB, co zabezpieczy dno wąwozu przed rozmyciem. Szerokość umocnienia dna dostosowano do istniejącej szerokości dna wąwozu. Jako spadek poprzeczny jezdni przyjęto tzw. spadek daszkowy odwrócony, co zabezpieczy skarpy wąwozu przed podmywaniem.


Całkowita wartość inwestycji: 199 805,65 zł

Dofinansowanie: 159 844,00 zł

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: