Imieniny:

Terminy naborów wniosków w LGD Dolina Giełczwi - II półrocze 2022 Terminy naborów wniosków w LGD Dolina Giełczwi - II półrocze 2022

Szanowni Państwo,

Nabory wniosków w 3 zakresach zostaną przeprowadzone w dniach od 17 do 31 sierpnia 2022 r.

 

 • Nabór 3/2022: Rozwijanie działalności gospodarczej –  48 093,50 € (*192 374 zł)
 • Nabór 4/2022: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury zaspokajającej potrzeby społeczne i kulturalne – 34 408,00 € (*137 632 zł)
 • Nabór 5/2022: Działania ukierunkowane na innowacje w zakresie ekologii, ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony zdrowia i aktywności fizycznej – 30 878,00 € (*123 512 zł)

 

 

 

*Limit dostępnych środków będzie wskazany w ogłoszeniu w przeliczeniu na PLN po kursie stałym 4,0 PLN/EUR. Natomiast Zarząd Województwa Lubelskiego, po otrzymaniu z LGD wybranych wniosków dokona przeliczenia euro po kursie bieżącym (tj. kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

 

 

 

Ogłoszenia o naborach zamieścimy na naszej stronie internetowej po 18 lipca br.,

tymczasem wszystkie niezbędne dokumenty (wniosek, instrukcje) są dostępne na naszej stronie internetowej: http://dolinagielczwi.org/strefa-beneficjenta/formularze-wnioskow/

 

 

 

Szkolenia dla Wnioskodawców odbędą się 2 sierpnia 2022 r.:

 • dla przedstawicieli organizacji społecznych zainteresowanych składaniem wniosków w ramach naborów 4/2022 i/lub 5/2022 – godz. 13.00
 •  

 • dla przedsiębiorców zainteresowanych składaniem wniosków w ramach naboru 3/2022 – godz. 15.00

 

 

 

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy na szkolenie należy dostarczyć do dnia 29 lipca 2022 r.:

 

 1. na adres email LGD: biuro@dolinagielczwi.org (skan/zdjęcie podpisanego zgłoszenia)
 2. bezpośrednio do biura LGD „Dolina Giełczwi”: Bystrzejowice Drugie 15, 21-050 Piaski.

 

_______________________________

Biuro LGD „Dolina Giełczwi”

Bystrzejowice Drugie 15,

21-050 Piaski

tel: 81 52 53 012

www.dolinagielczwi.org

Autor:Administrator
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 • PROW
 • Ministerstwo Środowiska
 • Geoportal
 • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: