Imieniny:

Szlak Jana III Sobieskiego Szlak Jana III Sobieskiego

Podstawą tworzenia Szlaku Jana III Sobieskiego jest dziedzictwo szlacheckie związane z rodem Sobieskich, w szczególności z postacią Jana III Sobieskiego, w tym zarówno dziedzictwo materialne (np. pałace, parki, miejsca pobytu, bitew) jak i niematerialne (np. legendy, podania, przepisy kulinarne, pamięć o mieszkających tu znamienitych postaciach).
 

Szlak Jana III Sobieskiego, zainicjowany w 2007 roku na Lubelszczyźnie, łączy historię ze współczesnością. Jest interdyscyplinarnym przedsięwzięciem realizowanym wspólnie przez samorządy, organizacje pozarządowe i biznes. Zakrojony geograficznie od Oleska, miejsca narodzin Króla, do Wiednia, stanowi nową kanwę do rozwoju w dziedzinie: kultury, edukacji, przedsiębiorczości, w tym turystyki oraz odnawialnych źródeł energii. Stanowi zarazem podstawę do budowania funkcjonalnych połączeń terytorialnych, obejmujących Ukrainę, Polskę, Słowację, Czechy, Węgry i Austrię.

Obecnie Szlak buduje nową jakość życia mieszkańców 3 województw: lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego poprzez odwołania do tradycji szlacheckich. Rok 2012 to inauguracja wypracowanych w poprzednich latach projektów dla Szlaku Jana III Sobieskiego. Wśród nich najważniejszym jest program realizowany przez partnerstwo 6 gmin Lubelszczyzny, wsparty przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, pt.: „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim”, rozumiany jako pilotaż dla pozostałych regionów w Europie.

Sobieski podróżował niemal całe życie - „Jakośmy się pobrali, ledwośmy byli z pół roku z sobą, i to jak w gościnie albo w drodze” pisał w liście do swojej żony, wysłanym z Pilaszkowic, datowanym na 22.IV.1668 r. i słowa te mogą stanowić motto jego życia. Śmiało można powiedzieć, że wydeptał sobie ten Szlak. Nie pozostaje nam wobec tego nic innego, jak zaprosić Państwa do podążania jego śladem i do deptania królowi po piętach.

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: