Imieniny:

Spotkanie informacyjne dot. Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”  w gminie Rybczewice Spotkanie informacyjne dot. Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w gminie Rybczewice

 

Wójt Gminy Rybczewice zaprasza mieszkańców na drugie spotkanie dot. Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Spotkanie odbędzie się dnia 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy Rybczewice.

 

W trakcie spotkania przedstawione zostaną założenia i cele Programu, rodzaje przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, sposób składania wniosków o dofinansowanie, zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć oraz sposób składania wniosków o płatność.

 

W trakcie spotkania udzielane będą również informacje na temat Programu Agroenergia oraz Programu „Mój Prąd”

 

Ze względu na trwającą sytuację pandemiczną związana z COVID-19, liczba osób biorących udział osobiście w spotkaniu będzie ograniczona. Możliwe będzie uczestnictwo w spotkaniu online. Prosimy o zgłoszenia uczestnictwa do dnia 23 listopada 2021 r., telefonicznie pod nr tel. 81 58 44 465 lub mailowo czystepowietrze@rybczewice.pl z informacją czy chcecie Państwo wziąć udział w spotkaniu osobiście czy online. Osobom uczestniczącym w spotkaniu online wysłany zostanie link do platformy

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: