Imieniny:

Rybczewice Drugie Rybczewice Drugie

Miejscowość położona w woj. lubelskim, w powiecie świdnickim, w gminie Rybczewice. Położona jest na południowo-wschodnim skraju województwa lubelskiego, w centralnej części Wyniosłości Giełczewskiej, nad rzeka Giełczwią. Powierzchnia miejscowości wynosi 1758,38 ha. Liczba mieszkańców Rybczewic wynosi 454, niektórzy pamiętają wielu dziedziców. Rybczewice były kiedyś własnością Rybczyńskich, Rybczewskich vel Ryczowskich, Stryjeńskich, Załęskich, Rembielinskich, Skarżyńskich i Kanich. Datę powstania wsi Rybczewice należy przesunąć daleko przed 1325 r. Nazwa wsi występuje już w 1409 r. jako Ribcyowice, w 1433 r. jako Rypczowicze, a w 1476 r. pojawia się Mikołaj Rybczykowski, syn dziedzica z Rybczewic. Niektórzy etymolodzy przekonują, iż nazwa Ribczowice może pochodzić od nazwiska Rybiec, inni wywodzą ją od wyrazu ryba. Rybczewice od 1409 r. były własnością szlachecka i należały do Klimka i Piotra z Rybczewic, potem do Mikołaja i Andrzeja, następnie do Wojciecha z Kozic, Mikołaja z Rybczewicz i Częstoborowic, wreszcie do Marcina z Rybczewic itd. Dużo później w swym majątku w Rybczewicach, Róża Rembielińska z Potockich pomagała chłopom, zakładała ochronki, leczyła chorych, prowadziła naukę czytania i pisania, niosła pomoc biednym. W_czasie powstania styczniowego ukrywała rannych powstańców, dostarczała ubrania i żywność, zapewniała kwatery w dworze. Za tę pomoc władze carskie nałożyły na rodzinę Rembielińskich kontrybucję.

Do najważniejszych zabytków Rybczewic należy zespół dworsko-parkowy, przebudowany i rozbudowany w stylu secesji, dawny pałac Kaniego, budynki gospodarcze i kompleks folwarczny. Wszystkie obiekty pochodzą z pierwszej połowy XIX w. Całość otoczona jest pięknie położonym, ładnie utrzymanym, ogromnym parkiem podworskim leżącym na obszarze 5 hektarów. Napotkać w nim można kilka sosen, których wiek oblicza się na około 200 lat. Do osobliwości parku należy zaliczyć aleję barwinkową i górę fiołkową. Kilkadziesiąt metrów w dół znajdziemy się nad malowniczym zalewem retencyjnym, bardzo chętnie odwiedzanym przez wędkarzy, ponieważ wody zbiornika są systematycznie zarybiane karpiem, linem, amurem i szczupakiem. Rejon zbiornika wodnego w Rybczewicach stanowi potencjalny obszar rozwoju turystyki wiejskiej.

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: