Imieniny:

Rozpoczynamy przebudowę drogi w Pilaszkowicach Pierwszych po przerwie zimowej Rozpoczynamy przebudowę drogi w Pilaszkowicach Pierwszych po przerwie zimowej

 

Rozpoczynamy przebudowę drogi w Pilaszkowicach Pierwszych po przerwie zimowej

 

Od kilku dni trwają prace drogowe przy przebudowie drogi gminnej nr 105765L w Pilaszkowicach Pierwszych (poprzeczka za zabudowaniami). Długość remontowanej drogi obejmuje 910 m. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „PRIMA-BUD” z Sandomierza.  Koszt budowy drogi wynosi 667 115,00 zł i realizowany jest dzięki dotacji otrzymanej z Funduszu Dróg Samorządowych. Nowa droga wykonana będzie z płyt żelbetowych wielootworowych typu JOMB.

W zakres robót wchodzą następujące elementy podstawowe:
- wprowadzenie organizacji ruchu na czas przebudowy drogi,
- zorganizowanie terenu budowy (m. in. urządzenie placów składowych na materiały),
- roboty pomiarowe (m. in. trwałe za stabilizowanie reperów wysokościowych, wznowienie granic pasa drogowego),
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- wykonanie nawierzchni jezdni,
- wykonanie poboczy,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- roboty wykończeniowe,
- uporządkowanie terenu

 

Oprócz opisanego wyżej odcinka drogi o długości 910 m, z płyt pozyskanych z rozbiórki zostanie wykonany prawie 500 m kolejny odcinek w ciągu tej samej drogi.

 

4 listopada 2020 roku podpisana została umowa na realizację tej inwestycji drogowej z wykonawcą. Termin zakończenia prac upływa z dniem 19 listopada br.

 

W najbliższym czasie na placu budowy pojawi się także wykonawca drogi gminnej nr 105761L w miejscowościach Częstoborowice i Rybczewice Drugie – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Zamościa. W tym przypadku nowa droga o długości 525 m będzie wykonana z nawierzchni asfaltowej.  

 

 

Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: