Imieniny:

Rozpoczynamy inwestycje drogowe w 2021 roku w Gminie Rybczewice Rozpoczynamy inwestycje drogowe w 2021 roku w Gminie Rybczewice

Od poniedziałku 16 marca 2021 roku na terenie budowy drogi gminnej nr 105760L w miejscowości Rybczewice Pierwsze pojawił się ciężki sprzęt budowlany. Gmina Rybczewice 18 listopada podpisała umowę z wykonawcą - firmą WOD-BUD Sp. z o.o. z Kraśnika. Koszt budowy drogi gminnej wyniesie 512 574,84 zł i pokryty będzie z dotacji otrzymanej w dniu 30 czerwca 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 
 
Zakres prac obejmuje przebudowę drogi od km 0+006 do km 0+255 oraz przebudowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową nr 2122L.

 

W ubiegłym roku wykarczowane zostały samosiewy w wąwozie, wzdłuż płyt drogowych. W marcu natomiast wytyczony został przebieg drogi gminnej.

 

W chwili obecnej trwają prace przy montażu kanalizacji burzowej – studni rewizyjnych.

 

Termin zakończenia prac upływa z dniem 31 maja 2021 roku.

 

Wkrótce rozpoczną kolejne dwie inwestycje drogowe w naszej Gminie, a tym samym zyskamy kolejny – ponad 500 m odcinek drogi asfaltowej w miejscowościach Rybczewice Drugie i Częstoborowice (tzw. Podkościele) oraz ponad 900 m odcinek drogi wykonanej z płyt w miejscowości Pilaszkowice Pierwsze.

 

Cały czas oczekujemy na informacje w sprawie podziałów środków z Funduszu Wąwozowego, Funduszu Dróg Samorządowych oraz z rezerwy celowej na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych tzw. „Powodziówek”. Łącznie do tych programów złożyliśmy 15 wniosków na budowę kolejnych dróg gminnych.

 

We wrześniu 2020 roku złożyliśmy 12 wniosków budowy dróg gminnych w ramach I naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do tego samego programu w grudniu 2020 roku w ramach II naboru złożyliśmy kolejne dwa wnioski na inwestycje drogowe. Szczegóły w osobnym poście oraz na stronie internetowej.

 

O wszystkich szczegółach dotyczących rozpoczęcia kolejnych inwestycji oraz pozyskanych dotacjach będziemy na bieżąco informować na naszych stronach internetowych.

 

 

 

 


Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: