do góry strony

rodzina 500 plus

500 zł na drugie i kolejne dziecko

Nie trzeba się spieszyć! Masz 3 miesiące na złożenie wniosku!

Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką. Wnioski można składać w terminie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie). W przypadku złożenia wniosku w tym terminie, świadczenie wychowawcze ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. – to znaczy świadczenie po jego przyznaniu, zostanie wypłacone z odpowiednim wyrównaniem (np. matka składa wniosek najpóźniej 1 lipca 2016 r., jeśli zostanie przyznane jej świadczenie wychowawcze, zostaną jej wypłacone pieniądze z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.).

UWAGA!
Właściwy organ od dnia złożenia wniosku ma 3 miesiące na ustalenie i wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego.

W przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.


Nie trzeba się spieszyć! Masz 3 miesiące na złożenie wniosku!