do góry strony

rodzina 500 plus

500 zł na drugie i kolejne dziecko

korzyści

  • pierwszy po 1989 r. kompleksowy program prodemograficzny wsparcia polskich rodzin;
  • świadczenie nie jest wliczane do dochodu rodziny ustalanego w przypadku korzystania z innych form pomocy np. świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej;
  • odwrócenie negatywnego trendu demograficznego;
  • świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców, mianowicie ze wsparcia skorzystają zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem;
  • opiekunowie dzieci będą mogli zorganizować opiekę nad dziećmi, by pójść do pracy, ponieważ pozyskają dodatkowe środki na opłacenie żłobków i przedszkoli;
  • rodziny otrzymają środki na zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci tj. ubrania, zabawki, przybory szkolne;
  • dodatkowe środki pozwolą rodzicom na opłacenie dzieciom dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, ferii, kolonii oraz innych aktywności;


Nie trzeba się spieszyć! Masz 3 miesiące na złożenie wniosku!