Imieniny:

Reportaż o budce nietelefonicznej Reportaż o budce nietelefonicznej

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego (niespełna 3 min.) reportażu o budce nietelefonicznej, która jest jednym z efektów naszych działań w projekcie współpracy pn. „Sieć Punktów Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji” realizowanego przez 4 partnerskie lokalne grupy działania: LGD Dolina Giełczwi, LGD Promenada S12, Poleska Dolina Bugu, LGD Ziemia Zamojska, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wystarczy kliknąć tutaj ® https://www.budkanietelefoniczna.com/wideo

 

Jednocześnie przypominamy, że budka na Kościelcu jest jednym z miejsc, gdzie warto zrobić zdjęcie i zgłosić do konkursu fotograficznego – konkurs trwa do 15 maja (najbliższa niedziela)!

 

Pozostałe miejsca, gdzie można wykonać fotografie konkursowe:

  • Punkt rekreacji w Ostrówku Kolonii przy strażnicy OSP (gm. Milejów)
  • Skatepark w Rybczewicach Drugich (gm. Rybczewice)
  • Skwer rekreacyjny w Trawnikach przy GOK (gm. Trawniki)
  • Punkt rekreacji w Jackowie (gm. Mełgiew)
  • Fontanna miejska w Piaskach (gm. Piaski)
  • Budka nietelefoniczna w Trawnikach – budynek GOK

 

Szczegóły o konkursie na naszej stronie internetowej: http://dolinagielczwi.org/konkurs-fotograficzny/