Imieniny:

Rada Gminy Rada Gminy

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Jej kadencja trwa 5 lat. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, w jej obecny skład wchodzi 15 radnych, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich przez uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy. Rada Gminy obraduje na sesjach rady zwoływanych przez jej przewodniczącego. Obsługę administracyjną Rady, Radnych i komisji rady oraz sesji zapewnia Wójt Gminy.

 

Skład Rady Gminy Rybczewice w kadencji 2018-2023

 

FIGURA-WRONA Magdalena - Przewodnicząca Rady

Kontakt:

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119,
21-065 Rybczewice,

sala konferencyjna Środa - od 8.00 do 10.00

telefon: 789 335 602

e-mail: m.figura-wrona@rybczewice.pl

 
 

 ZAJĄC Piotr Józef  - Wiceprzewodniczący Rady

 

FLOR Marcin - Wiceprzewodniczący Rady

 

WIĄCEK Sławomir Jan - Radny

 

BOCHYŃSKI Paweł Andrzej - Radny

 

JARYMEK Aleksandra - Radna

 

SUSZEK Małgorzata Stanisława - Radna

 

WRONA Monika Katarzyna- Radna

 

WAWRZYCKI Mateusz Piotr - Radny

 

MAŃKA Dominik Janusz - Radny

SZYMANIAK Józef Grzegorz - Radny

SUSZEK Anna - Radna

 

SKOREM Monika Danuta - Radna

 

WĄSIK Witold Henryk - Radny

 

WAC Marek Bolesław - Radny

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: