Imieniny:

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w Gminie Rybczewice już otwarty Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w Gminie Rybczewice już otwarty

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w Gminie Rybczewice już otwarty.

 

Informujemy, że od dnia 8 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Rybczewice uruchomiony został Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a Gminą Rybczewice.

 

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami bądź współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

W Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym istnieje możliwość uzyskania informacji na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

 

 

📌 Umów wizytę

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny czynny jest:

w poniedziałki w godz. 12.00 – 17.00 oraz w środy w godz. 8.00 – 13.00.

📌 W celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty w Punkcie: telefonicznie, nr tel. 81 58 44 465 lub mailowo czystepowietrze@rybczewice.pl (w wiadomości prosimy podać imię i nazwisko oraz nr tel. do kontaktu).

 

Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym:

1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu.

2. Informacje o współmałżonku: Imię i nazwisko, pesel.

3. Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.

4. Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.

5. Numer Rachunku Bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).

6. Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.

7. Numer Księgi Wieczystej i nr ewidencyjny działki.

8. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.

9. Powierzchnia całkowita budynku.

10. Czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.

11. Dochód wnioskodawcy za 2020 rok wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.)

 

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/ oraz w ulotkach dostępnych w Urzędzie Gminy.

 

Zachęcamy do korzystania z punktu!

 

Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: