Imieniny:

Przyjmujemy zgłoszenia na usuwanie folii rolniczych Przyjmujemy zgłoszenia na usuwanie folii rolniczych

Urząd Gminy Rybczewice informuje, iż zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

 

Termin złożenia ankiety - 12 lipca 2021r. (drogą elektroniczną lub osobiście w Urzędzie)

 

O zakwalifikowaniu gospodarstwa do programu decyduje data wpływu ankiety do Urzędu. Zbiórka wyżej wymienionych odpadów rolniczych będzie bezpłatna, w związku z tym prosimy, aby ankieta była wypełniona rzetelnie (Gmina Rybczewice nie będzie przyjmowała odpadów od osób które nie zakwalifikowały się do programu – nie złożyły w wyznaczonym terminie ankiety oraz odpadów w ilości przewyższającej zadeklarowaną w ankiecie ilość tych odpadów). W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie tutejszy Urząd.

 

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem uzyskania przez Gminę Rybczewice dofinansowania.

 

Ankieta inwentaryzacyjna do pobrania
Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: