Imieniny:

Pilaszkowice Drugie Pilaszkowice Drugie

Wieś położona w woj. lubelskim, powiecie świdnickim, w gminie Rybczewice. Zajmuje powierzchnię 1055,7648 ha i liczy 259 mieszkańców. Pilaszkowice kiedyś zwane Pielaszkowice są jedną z największych wsi lubelskich (licząc Pilaszkowice I oraz Pilaszkowice II łącznie), położone na wysokiej krawędzi jaru, który wyżłobiła rzeka Giełczew. Pilaszkowice założone zostały dość późno w porównaniu z okolicznymi wsiami, bo dopiero w 1425 roku. W tym bowiem roku w sam dzień katedry św. Piotra Apostoła, Władysław Jagiełło dał wójtowi Piotrowi Dominowskiemu przywilej na osadzenie nowej wsi Pielaszkowice nad Giełczwiką rzeką, na cztery łany z łąkami, stawem, młynem. Wśród mieszkańców dzisiejszych Pilaszkowic krążą dwie wersje co do pochodzenia nazwy wsi. Jedni wywodzą nazwę wsi od zajęć ich mieszkańców. W-okolicy miały rosnąć duże lasy tych, którzy nie zajmowali się rolnictwem, tylko obróbką drzew i od piły nazywano ich pilarzami. Stąd Pilaszkowice. Inna wersja wiąże się z najazdem Tatarów, w wyniku którego daleko przed Sobieskim wiele miejscowości było wyludnionych. Królowie polscy osadzali na królewszczyźnie wziętych do niewoli Tatarów miedzy innymi w Pilaszkowicach i sąsiednich wsiach. Jak w rzeczywistości przedstawia się ta sprawa, trudno dociec.

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: