Imieniny:

Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstoborowicach Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstoborowicach

 
 

Proboszcz:
Ks. Marcin Smalec (od 2023 r.)

data święceń: 02.06.2001
 

Data erygowania:
1326

Msze święte:
- niedziele i święta wolne od pracy: 8:00 i 10:00 w kościele parafialnym w Częstoborowicach, 12:00 w kościele filialnym w Pilaszkowicach
- dni powszednie i święta kościelne: według ogłoszenia
 

Odpusty:
Świetych Apostołów Piotra i Pawła - 29 czerwca
Najświętszego Serca Pana Jezusa - I niedziela po uroczystości NSPJ

Kościelny:
Częstoborowice - Pan Paweł Mańko tel. 602 113 384
Pilaszkowice - Pan Piotr Mazurek
 

Grabarz i obsługa cmentarza:
Pan Przemysław Krusiński tel. 510 875 179
 

Dane adresowe:
Częstoborowice 131, 21-065 Rybczewice 

Kontakt:
tel. 503 896 919

e-mail: czestoborowice@gmail.com

Rachunek bankowy:
69 8689 0007 1001 7933 2000 0030 (SBP w Piaskach - O/Rybczewice)

 

Strona www:
http://www.czestoborowice.org/

 

Miejscowości:
Bazar w. i kol., Chodyłówka, Częstoborowice w. i kol., Pilaszkowice I i II, Podizdebno kol., Rybczewice I i II, Stryjno kol., Zygmuntów 

 

Wspólnoty parafialne:
Żywy Różaniec (4 w Częstoborowicach, 2 w Pilaszkowicach), rada Duszpasterska, Wymarzony Dom Młodych, Ośrodek Rekolekcyjno - Wypoczynkowy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej.

 

Historia parafii:
Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii pochodzi z 1325 r. Jej teren obejmował dzisiejsze parafie m.in. w_Wygnanowicach, Sobieskiej Woli, Orchowcu. Do uposażenia zaliczono 5 łanów ziemi, las, dziesięcinę, łąkę itp. Początkowo Częstoborowice należały do archidiakonatu lubelskiego, dek. Chodel, obecnie do dek. Piaski. W latach 80-tych XVI w. do pocz. XVII parafia była pozbawiona własnego duszpasterza. W poł. XVII w. sporo ucierpiała w wyniku buntów kozackich. Z kolei 30.07.1863 r. oddziały powstańcze stawiły tu silny opór wojskom rosyjskim, poległa duża liczba powstańców, a ich mogiła znajduje się na miejscowym cmentarzu grzebalnym. W życiu religijnym pewną rolę odegrały bractwa, np. od 1733 r. działające bractwo różańcowe. Przy parafii istniała szkoła, szpital dla ubogich. Teren_par. zamieszkiwała także ludność prawosławna (głównie w Popowie i Chodyłówce). W parafii są 2 cmentarze grzebalne: jeden stary i drugi założony 11.04.1923 r. Archiwum zawiera m.in. akta metrykalne od pocz. XVIII w., zbiór dokumentów dotyczących dziesięcin, kronikę parafii od 1887 r., protokoły wizytacji biskupich. 

 

Kościół:
Pierwszy kościół drewniany, wspomniano pod datą 1324 r., następny, także drewniany, wybudowano w latach 20-tych XV w. Pod koniec następnego wieku był on bardzo zaniedbany, a zniszczony w II poł. XVII w. Obecnie istniejący, murowany, wybud. w latach 1670-1678, pw. św. Ap. Piotra i Pawła z fundacji rodziny Cieszkowskich. Został jednak zniszczony przez pożar w 1785 r. Po odbudowie (przedłużono także nawę i dobudowano zakrystię) - konsekrował go 26.10.1794 r. bp Jan Lenczowski. W latach 1879-95 przedłużono prezbiterium i zakrystię, dobudowano skarbiec i-"babiniec". W_1897 r. nastąpił ponowny pożar od pioruna - restauracja od 1918 r., i później po II wojnie światowej, ostatnio w latach 1997-98 prace wewnątrz świątyni. Budynek jest murowany z białego kamienia, otynkowany, jednonawowy, barokowy, przy prezbiterium zakrystia i skarbiec, wejście do nawy przez kwadratową kruchtę, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę, sufit w prezbiterium łukowy, a w nawie kasetonowy, ołtarze barokowe. W ołtarzu głównym obraz Matki Bożej uchodzący w opinii wiernych, jako dawniej należący do króla Jana III Sobieskiego. Drugi przedstawia św. Piotra i Pawła (mal. Renata Kondradzka z Lublina, 1932 r.) Są 4 ołtarze boczne: przy tęczy po prawej - z rzeźbą Chrystusa na krzyżu (zasłaniany obrazem Przemienienia Pańskiego, XIX w.), po lewej - obraz MB Różańcowej ( mal. R. Kondradzka, 1938). Po lewej stronie nawy ołtarz z obrazem św. Mikołaja z XIX w., po prawej - św. Antoniego z XVIII w. W k-le zachowały się 2 ławki kolatorskie z XVIII w. W nawie poł. ławek pochodzi z XIX w., pozostałe wykonano w 1970 r. W zakrystii przechowuje się zabytkowe szaty i naczynia liturgiczne. Na chórze muzycznym są 8-głosowe organy. Cmentarz przykościelny otoczony murem z 4 kapliczkami. Również w murze dzwonnica-brama i kryte schody (w kształcie tunelu wznoszącego się ku górze - do k-ła). Na dzwonnicy 2 stare dzwony, zakupione po II wojnie światowej - jeden z 1586 r., drugi z 1744. Są także kapliczki przydrożne w_Pilaszkowicach, dawnej posiadłości Sobieskcich - wzniesiona przed II wojną światową przez właściciela majątku Leona Epszteina; w miejscowości Bazar - 2 murowane, jedna z rzeźbą św. Jana Nepomucena, druga - z rzeźbą św. Mikołaja; w Rybczewicach - murowana z XVIII/XIX w.; w Zygmuntowie - murowana. Ponadto na terenie parafii są krzyże przydrożne z okresu międzywojennego i ostatnich czasów.

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: