Imieniny:

Ogłoszenie naboru wniosków 1/2016 - LGD "Dolina Giełczwi" Ogłoszenie naboru wniosków 1/2016 - LGD "Dolina Giełczwi"

Stowarzyszenie LGD „Dolina Giełczwi” informuje, że w dniach od 24 października – 14 listopada 2016 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 AKTYWNI GOSPODARCZO.

 
Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się na podstronie http://dolinagielczwi.org/nabory-wnioskow/nabor-12016/

 
Zapraszamy Wnioskodawców na szkolenie i konsultacje indywidualne w zakresie opracowania wniosku o przyznanie pomocy w ramach I naboru wniosków. Szczegółowe informacje:

http://dolinagielczwi.org/strefa-beneficjenta/szkolenia/

 UWAGA:

Uczestnicząc w szkoleniu i konsultacjach indywidualnych Wnioskodawca na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy może uzyskać punkty za kryterium: „Korzystanie ze wsparcia oferowanego przez LGD w zakresie przygotowania wniosku” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: