Imieniny:

Odłów i zakup ryb gatunków słodkowodnych ze Zbiornika Wodnego Rybczewice Odłów i zakup ryb gatunków słodkowodnych ze Zbiornika Wodnego Rybczewice

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 


Wójt Gminy Rybczewice zaprasza do składania ofert na odłów i zakup ryb gatunków słodkowodnych ze „Zbiornika Wodnego Rybczewice” położonego w Rybczewicach Drugich, gm. Rybczewice w związku z planowanym rozpoczęciem remontu zbiornika. Do sprzedaży oferowane są następujące gatunki ryb słodkowodnych występujące w ww. zbiorniku:

  

- amur, karp, karaś srebrzysty, lin, płoć, sandacz, szczupak, okoń, sum.

 

   Wymagania:

 1. Złożenie w wyznaczonym terminie oferty zawierającej ofertę cenową dla ww. zadania obejmującą koszt odłowu oraz proponowaną cenę jednostkowa za kg ryb ww. gatunków przeznaczonych do sprzedaży.
 2. Podpisanie umowy regulującej zasady odłowu, sprzedaży i zakupu ryb.
 3. Posiadanie odpowiedniego własnego zaplecza technicznego umożliwiającego sprawne i bezpieczne przeprowadzenie odłowu ryb.
 4.  Posiadanie odpowiedniego własnego środka transportu dla odłowionych ryb umożliwiającego ich prawidłowy i bezpieczny transport przez nabywcę do miejsca docelowego.
 5. Przeprowadzenie odłowu ryb w terminie do 30 marca 2022r. tj. po ustąpieniu pokrywy lodowej ze zbiornika.
 6. Zapewnienie na preferencyjnych warunkach i zasadach dostawy materiału zarybieniowego w celu ponownego zarybienia „Zbiornika Wodnego Rybczewice” po zakończeniu jego rewitalizacji i ponownym napełnieniu wodą. Szczegółowe zapisy w tym zakresie znajdą się w dwustronnej umowie. Wymagane jest aby materiał zarybieniowy w momencie jego dostawy posiadał aktualny certyfikat zdrowia, a jego dostawca prowadził gospodarstwo rybackie objęte stałym nadzorem weterynaryjnym, zarejestrowane w rejestrze przez właściwego lekarza weterynarii.

 

Ofertę należy przesyłać na adres: Gmina Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice lub można złożyć ją osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice w godzinach pracy Urzędu -  poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00

 

Termin składania ofert – do 15 lutego 2022 r.

 

W przypadku wyboru oferenta podpisana zostanie dwustronna umowa regulująca zasady odłowu i zakupu ryb oraz dostawy materiału zarybieniowego.

Autor:Administrator
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 • PROW
 • Ministerstwo Środowiska
 • Geoportal
 • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: