Imieniny:

Nabór wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023 Nabór wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach informuje, że od dnia 1 lipca 2022 r. można składać wnioski drogą elektroniczną, nabór wniosków w formie papierowej  rozpocznie się od 1 sierpnia 2022 r

     Ø  O ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, oraz specjalny zasiłek rodzinny),

     Ø  O ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Warunkiem otrzymania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi aktualnie 674,00 zł netto na osobę w rodzinie. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium jest wyższe i wynosi 764,00 zł netto na członka rodziny.

Specjalny zasiłek opiekuńczy ma na celu wsparcie najbliższych członków rodziny osoby niepełnosprawnej, którzy rezygnują z pracy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad tą osobą. Przysługuje, jeśli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764,00 zł netto.

Fundusz alimentacyjny wspiera osoby uprawnione do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji środkami finansowymi z budżetu państwa. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 900,00 zł netto. W przypadku przekroczenia stosuje się zasadę „złotówka za złotówkę” .

 

Jak złożyć wniosek

 

Wnioski można składać:

    Ø  od 1 lipca 2022 r. w formie elektronicznej poprzez portal Emp@tia

https://empatia.mpips.gov.pl

    Ø  od 1 sierpnia 2022 r. również formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybczewicach, lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice.

 

 

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek na okres zasiłkowy 2022/2023 będą mieli przyznane prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres od 1 listopada 2022r. do 31 października 2023r.

    Ø  W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek o zasiłek rodzinny wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2022r., ustalenie i wypłata powyższego zasiłku nastąpi w terminie do 30 listopada 2022r.

    Ø  W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 września 2022r. do 31 października 2022r. ustalenie i wypłata zasiłku nastąpi do 31 grudnia 2022r.

    Ø  W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 listopada 2022r. do 31 grudnia 2022r. ustalenie i wypłata zasiłku następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: